آخرین تغییرات چاپ فاکتور

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 1.38.6 (تاریخ ارائه 1395/07/07)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- امکان محدود کردن سطر هاي ثبت شده در فاکتور فروش

- امکان تعيين نحوه ي انتخاب خريدار در فاکتور فروش

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 1.38 (تاریخ ارائه 1395/05/15)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- تنظيمات جديد در بخش چاپ فاکتور و پيش فاکتور

- اضافه شدن امضاء ديجيتال زیر فاکتور 

- امکان چاپ و پیش نمایش سریع تر و راحت تر فاکتورها

 

امکانـات و تغییــرات جدید در نگـــارش 1.37 (تاریخ ارائه 1394/11/13)

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

- امکان ثبت يادآوري

- امکان ثبت توضيحات از پيش تعريف شده

 

امکانـات و تغييــرات جديد در نگـــارش 1.36 (تاريخ ارائه 1394/10/14)

1- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم 

2- اضافه شدن فکس و کد ثبت در اطلاعات اشخاص

 

تغییرات و امکانات نگـــارش 1.35 (تاريخ ارائه 1394/03/27)

- امکان کپي پيش فاکتور

- گزارش فروش

- رفع خطاهاي گزارش شده کاربران جهت پايداري هر چه بيشتر سيستم

 

تغییرات و امکانات نگـــارش 1.31 (تاريخ ارائه 1394/03/24)

- امکان کپی فاکتور فروش

 

تغییرات و امکانات نگـــارش 1.30 (تاريخ ارائه 1394/03/23)

- امکان ثبت و چاپ پیش فاکتور

- امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش

 

تغییرات و امکانات نگـــارش 1.20 (تاريخ ارائه 1394/03/04)

- امکان ثبت چند تنظيم در بخش تنظيمات چاپ فاکتور

- دريافت اطلاعات تکميلي در بخش اشخاص

 

تغییرات و امکانات نگارش 1.10 (تاریخ ارائه 1394/02/24)

- امکان ورود اطلاعات مستقیم درون جدول فاکتور و افزایش سرعت کار با سیستم

 

ارائه اولین نگارش 1.00 (تاریخ ارائه 1394/02/21)

- اولین نسخه از نرم افزار چاپ فاکتور اوراش ارائه گردید.

(051) 36 10 99 00 , (021) 88 36 95 30 - 1

مشهد ، چهار راه فرامرز عباسی، پاساژ دهقان

پست الکترونیک : info [@] Orash.ir

عضویت در خبرنامه

بالا