مرکز دانلود

کاربر گرامی ، به منظور دانلود سریع و مطمئن تر می توانید از نرم افزار های مدیریت دانلود استفاده نمایید.

نسخه آزمایشی
نام فایل نسخه حجم دانلود
بارکد ساز 3.61.2 7,411 KB
 • دانلود
  چاپ چک 3.99.7 16,187 KB
 • دانلود
  چاپ فاکتور (رایگان) 1.44.5 15,226 KB
 • دانلود
  چک و بانک (پایه) 5.54.5 26,960 KB
 • دانلود
  چک و بانک (پیشرفته) 5.86.2 35,949 KB
 • دانلود
  حساب یار (پیشرفته) 3.40.2 40,269 KB
 • دانلود
  حساب یار (پایه) 2.88.5 28,687 KB
 • دانلود
  نسخه موبایل
  نام فایل نسخه حجم دانلود
  چک یار اوراش (نسخه اندروید رایگان) 1.40 5,112 KB
 • دانلود
  پیامک رسان اوراش (نسخه اندروید رایگان) 1.1 3,985 KB
 • دانلود
  افزونه
  نام فایل نسخه حجم دانلود
  سرویس یادآوری اوراش 2.20 1,397 KB
 • دانلود
  سرویس یادآوری اوراش (پیشرفته) 2.62 1,838 KB
 • دانلود
  قالب چک
  نام فایل نسخه حجم دانلود
  قالب چک بانک اقتصاد نوین 1.0 173 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک پاسارگاد 1.0 226 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک ملت 1.0 41 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک قرض الحسنه مهر ایران 1.0 56 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک پارسیان 1.0 46 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک تجارت (سحر) 1.0 58 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک انصار 1.0 86 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک سینا 1.0 40 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک صنعت و معدن 1.0 51 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک شهر 1.0 79 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک صادرات (سپهر) 1.0 200 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک ملی (سیبا) 1.0 154 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک سپه 1.0 156 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک کشاورزی 1.0 51 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک مسکن 1.0 91 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک تجارت 1.0 166 KB
 • دانلود
  قالب چک پست بانک 1.0 44 KB
 • دانلود
  قالب چک مالی و اعتباری عسکریه 1.0 43 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک دی 1.0 103 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک سامان 1.0 135 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک رفاه کارگران 1.0 53 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک کارآفرین 1.0 50 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک سرمایه 1.0 70 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک پاسارگاد (جدید) 1.0 41 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک مسکن (جدید) 1.0 41 KB
 • دانلود
  قالب چک سپه طلایی (جدید) 1.0 251 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک پاسارگاد (جدید 2) 1.0 54 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک توسعه تعاون 1.0 50 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک ملی سیبا (جدید) 1.0 40 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک ملی سیبا (جدید2) 1.0 170 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک ملی سیبا (جدید3) 1.0 158 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک تات 1.0 100 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک توسعه صادرات 1.0 49 KB
 • دانلود
  قالب چک تعاونی اعتبار ثامن الائمه 1.0 24 KB
 • دانلود
  قالب چک موسسه مالی اعتباری مهر 1.0 66 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک دی (جدید) 1.0 57 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک ایران زمین 1.0 53 KB
 • دانلود
  قالب چک موسسه مالی اعتباری میزان 1.0 51 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک گردشگری 1.0 55 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک حکمت ایرانیان 1.0 55 KB
 • دانلود
  دستور پرداخت موسسه اعتباری توسعه 1.0 56 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک ملت (قدیم) 1.0 222 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک سرمایه (جدید) 1.0 77 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک صادرات (جدید) 1.0 71 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک صادرات (جدید 2) 1.0 57 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک سامان (جدید) 1.0 63 KB
 • دانلود
  قالب چک موسسه مالی و اعتباری فرشتگان 1.0 75 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک مسکن (جدید2) 1.0 62 KB
 • دانلود
  قالب چک تعاونی اعتبار ثامن الائمه (جدید) 1.0 45 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک ملی سیبا (جدید 4) 1.0 51 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک قرض الحسنه رسالت 1.0 130 KB
 • دانلود
  قالب چک موسسه مالی و اعتباری عسکریه (جدید) 1.0 55 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک خاورمیانه 1.0 61 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک توسعه تعاون (جدید) 1.0 71 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک قوامین 1.0 44 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک کشاورزی (جدید) 1.0 62 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک سپه طلایی (جدید 2) 1.0 69 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک سپه طلایی (جدید 3) 1.0 77 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک مسکن (جدید 3) 1.0 41 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک انصار (جدید) 1.0 102 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک انصار (جدید 2) 1.0 53 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک آینده 1.0 154 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک کشاورزی (جدید 2) 1.0 27 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک کشاورزی (جدید 3) 1.0 52 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک رفاه کارگران (جدید) 1.0 62 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک توسعه صادرات (جدید) 1.0 46 KB
 • دانلود
  قالب چک ملی سیبا (جدید 5) بارکددار 1.0 46 KB
 • دانلود
  قالب چک سپه (جدید 4) 1.0 65 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک خاورمیانه (جدید) 1.0 59 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک سامان (جدید2) 1.0 46 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک مسکن (جدید4) 1.0 42 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک سینا (جدید) 1.0 150 KB
 • دانلود
  قالب چک پست بانک (جدید) 1.0 53 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک قرض الحسنه مهر ایران (جدید) 1.0 89 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک ملی (جدید 6) بارکددار 1.0 116 KB
 • دانلود
  قالب چک اقتصاد نوین (جدید) 1.0 67 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک کشاورزی (جدید 4) 1.0 59 KB
 • دانلود
  قالب چک موسسه مالی اعتباری کوثر 1.0 48 KB
 • دانلود
  قالب چک پست بانک (جدید 2) 1.0 54 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک پاسارگاد (صیاد) 1.0 73 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک رفاه (صیاد) 1.0 83 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک کارآفرین (صیاد) 1.0 42 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک آینده (صیاد) 1.0 70 KB
 • دانلود
  قالب چک موسسه مالی و اعتباری ملل 1.0 46 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک اقتصاد نوین (صیاد) 1.0 81 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک ملت (صیاد) 1.0 76 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک خاورمیانه (صیاد) 1.0 77 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک سامان (صیاد) 1.0 53 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک کشاورزی (صیاد) 1.0 63 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک گردشگری (صیاد) 1.0 68 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک انصار (صیاد) 1.0 64 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک شهر (صیاد) 1.0 77 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک حکمت ایرانیان (صیاد) 1.0 95 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک مرکزی (صیاد) 1.0 80 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک سرمایه (صیاد) 1.0 77 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک ایران زمین (صیاد) 1.0 87 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک تجارت (صیاد) 9.0 66 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک سپه (صیاد) 1.0 73 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک سینا (صیاد) 1.0 104 KB
 • دانلود
  قالب چک پست بانک (صیاد) 1.0 75 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک صادرات (صیاد) 1.0 147 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک مسکن (صیاد) 1.0 149 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک قرض الحسنه رسالت (صیاد) 1.0 86 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک ملی (صیاد) 1.0 66 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک توسعه صادرات (صیاد) 1.0 53 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک دی (صیاد) 1.0 83 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک صنعت و معدن (صیاد) 1.0 72 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک قرض الحسنه مهر ایران (صیاد) 1.0 76 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک توسعه تعاون (صیاد) 1.0 66 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک قوامین (جدید) 1.0 48 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک قوامین (صیاد) 1.0 78 KB
 • دانلود
  قالب چک بانک پارسیان (صیاد) 1.0 45 KB
 • دانلود
  قالب چک موسسه مالی و اعتباری نور 1.0 86 KB
 • دانلود
  قلم (فونت)
  نام فایل نسخه حجم دانلود
  قلم زیبای دست نویس 1.0 23 KB
 • دانلود
  راهنما
  نام فایل نسخه حجم دانلود
  چک و بانک اوراش 5.35 5,143 KB
 • دانلود
  چاپ چک اوراش 3.98.7 1,736 KB
 • دانلود
  پشتیبانی
  نام فایل نسخه حجم دانلود
  چاپگر مجازی PDF 6.1 1,453 KB
 • دانلود
  ابزار پشتیبان گیری خودکار از پایگاه داده MySql 4.0.18 7,173 KB
 • دانلود
  نرم افزار مدیریت پایگاه داده MySql 5.5.30 (X86) 31,896 KB
 • دانلود
  نرم افزار مدیریت پایگاه داده MySql 5.5.30 (X64) 33,442 KB
 • دانلود
  ابزار پشتیبانی از راه دور Any Desk 3.4.1 1,746 KB
 • دانلود
  قالب فیش واگذاری چک
  نام فایل نسخه حجم دانلود
  قالب آزاد ( قابل استفاده برای همه بانک ها) 1.0 03 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک ملت 1.0 02 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک صادرات 1.0 03 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک مسکن 1.0 20 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک رفاه 1.0 25 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک سامان 1.0 03 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک سپه 1.0 18 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک سینا 1.0 03 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک اقتصاد نوین 1.0 03 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک کشاورزی 1.0 13 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک تجارت 1.0 13 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک ملی 1.0 17 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک پاسارگاد 1.0 18 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک ملت (جدید) 1.0 21 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک کشاورزی (جدید) 1.0 17 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک کشاورزی (جدید2) 1.0 186 KB
 • دانلود
  قالب فیش تعاونی اعتبار ثامن الائمه 1.0 80 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک اقتصاد نوین (جدید) 1.0 14 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک قرض الحسنه رسالت 1.0 14 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک شهر 1.0 28 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک صنعت و معدن 1.0 42 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک ملت (جدید 2) 1.0 175 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک قرض الحسنه مهر ایران 1.0 23 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک انصار 1.0 03 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک کارآفرین 1.0 26 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک سامان (جدید) 1.0 62 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک دی 1.0 24 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک پارسیان 1.0 56 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک آینده 1.0 26 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک کشاورزی (جدید 3) 1.0 26 KB
 • دانلود
  قالب فیش پست بانک 1.0 19 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک قوامین 1.0 17 KB
 • دانلود
  قالب فیش ملت (جدید 3) 1.0 26 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک سرمایه 1.0 18 KB
 • دانلود
  قالب فیش ایران زمین 1.0 78 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک سپه (جدید) 1.0 207 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک قرض الحسنه رسالت (جدید) 1.0 111 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک تجارت (جدید) 1.0 127 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک صادرات (جدید) 1.0 59 KB
 • دانلود
  قالب فیش واریز نقدی
  نام فایل نسخه حجم دانلود
  قالب فیش بانک ملت 1.0 10 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک صادرات 1.0 12 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک مسکن 1.0 06 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک رفاه 1.0 07 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک سپه 1.0 09 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک کشاورزی 1.0 10 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک ملی (کاربنی) 1.0 07 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک پاسارگاد 1.0 06 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک ملی 1.0 14 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک تجارت 1.0 07 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک پارسیان 1.0 07 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک ملی (3برگی) 1.0 26 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک صادرات (3برگی) 1.0 31 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک صادرات (جدید) 1.0 45 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک سامان(جدید) 1.0 23 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک آینده 1.0 22 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک سپه (جدید) 1.0 130 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک انصار 1.0 25 KB
 • دانلود
  قالب فیش ایران زمین (پرداخت نقدی) 1.0 18 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک کارآفرین 1.0 22 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک شهر 1.0 20 KB
 • دانلود
  قالب فیش اقتصاد نوین 1.0 32 KB
 • دانلود
  قالب فیش پست بانک 1.0 16 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک سینا 1.0 14 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک قرض الحسنه رسالت 1.0 68 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک ملت (برداشت) 1.0 30 KB
 • دانلود
  قالب فیش بانک ملت (واریز) 1.0 30 KB
 • دانلود
  قالب چاپ فاکتور
  نام فایل نسخه حجم دانلود
  قالب چاپ فاکتور دارائی (نمونه یک) 1.0 07 KB
 • دانلود
  قالب چاپ فاکتور دارائی (نمونه دو) 1.0 07 KB
 • دانلود
  قالب چاپ فاکتور دارائی (نمونه یک) 1.0 07 KB
 • دانلود
  قالب چاپ فاکتور دارائی (نمونه دو) 1.0 08 KB
 • دانلود
  telephone

  (051) 361 05

  مشهد ، چهار راه فرامرز عباسی، پاساژ دهقان

  پست الکترونیک : info [@] Orash.ir

  عضویت در خبرنامه

  بالا